❯ Krystaly  ❯  Surové kameny  ❯ 


Lemurijský křišťál tantrické dvojče (345)

kód: KS345

skladem: 1

2 990


prohlédnout košík


Lemurijský křišťál "tantrické dvojče"

 
velikost / váha
90x38x19mm / 85,9g
očista kamenů
důkladnou očistu provádíme pod tekoucí voudou
nabíjení kamenů
Nabíjíme na přímém slunci libovolně dlouho. Je vydatnou pomocí ostatním kamenům, které dobíjí a čistí.
čakra
astrologické znamení                              
harmonizační účinky
je to nejúčinnější léčivý krystal, pohlcuje-ukládá-uvolňuje a reguluje energii, je univerzální a může být použit na každou část těla, posiluje strukturalizaci celého těla
duchovní rovina
odstraňuje nerovnováhu, pročišťuje karmické vazby, odebírá negativní energii a nabíjí nás energií pozitivní, chrání auru, zajišťuje klidný spánek, zvyšuje energii, zvyšuje duševní schopnosti, pomáhá při meditaci, povzbuzuje jasnozřivost
 

Lemurijské semeno: je dokonalý nástroj pro ty, kdo pracují se světelnými energiemi. Zahájíme-li důkladný vibrační posun, lemurijské krystaly nám poskytnou dar bezpodmínečné lásky k Zemi. Těm, kdo pracují se světlem, připomínají, aby pracovali na svém růstu a vývoji, a pomáhali v tom ostatním. Když po něm vystupujeme jako po žebříku a dosáhneme vnitřních a multidimenzionálních zážitků, učí nás, že jsme mnohadimenzionální  bytosti a poskytne objektivní pohled na předchozí životy. Připomíná, že dualita, rozdělení, ve fyzické dimenzi je pouhou iluzí, že léčba je jen opětovné sjednocení s duchovní podstatou a že čas je pouhým klamem fyzické inkarnace. Tím ukazuje, jak se posunout za její hranice ke "všemu, co jest" čili k universu.

Lemurijský křemen je ideální k mřížkování pro kontakt s anděly, otevírá hvězdnou bránu a ukotvuje starodávnou moudrost do přítomnosti. Tento krystal vědomě znovu napojuje na minulé poznatky, protože podněcuje duchovní trénink a léčivé schopnosti. Jestliže je v terapii minulých životů zpřístupníte dřív, než se projeví ne-moc nebo destruktivní emocionální vzorce, ulehčují obnovu vnitřní dokonalosti. Magické hůlky z lemurijských křemenů jsou výborné pro vyrovnání a čistění čaker, odstraňují karmickou suť a příkazy duše. Lemurijský krystal aktivuje vyšší rezonance každé čakry a spojuje je se světelným tělem, usnadňuje důkladnou komunikaci mezi fyzickou a jemnohmotnou rovinou bytí, uzemňuje vibrační posuny do fyzické sféry. 
 
V duševní rovině nás tento kámen učí, že myšlenky mohou přetvářet realitu a zhmotňovat se. Jsou-li řízeny se správným záměrem a sebedůvěrou, projeví svůj potenciál naplno. Chcete-li se vrátit do důležitého snu nebo získat jasno a vhled do vědomého snění, případně si vysnít novou skutečnost, vložte si lemurijský křemen pod polštář. 
 
V léčivém kole, zejména je-li aktivován elestiálním křemenem, otvírá multidimenzionální léčivý prostor a účinnou energetickou bránu, která vede do minulosti, přítomnosti i budoucnosti a může zpřístupnit a přeměnit kteroukoli fázi duševního vývoje. Použitím lemurijských křemenů s kouřovými elestiálními a ukotvením vysokovibrační energie aktivuje kosmickou kotvu pro světelné tělo. Při čistění negativních energií - které se, často formou katarze, převedou do pozitivních vzpomínek - dobře funguje v kombinaci s hanksitem. Lemurijský krystal jako laser odřezává ne-mocné či opotřebované a v jemnohmotných i fyzických tělech otevírá nové energetické kanály.

Spřízněné Duše (Tantrické dvojče): krystal nazývaný spřízněné duše dělá právě to, co naznačuje jeho jméno – přivádí k vám spřízněnou duši. Ovšem s tou výhradou, že tato osoba nemusí být vaším sexuálním partnerem. Krystaly spřízněné duše neboli tantrická dvojčata jsou páry krystalů přibližně stejné velikosti, vyrůstající ze společné základny. Jednou stranou jsou spojené, ale každý z nich má svou vlastní špičku. Tantrický znamená „spojený energií“. Tyto krystaly blahodárně působí na všechny druhy vztahů. Čím bližší jsou si velikostí, tím harmoničtěji může vztah fungovat.

Spřízněné krystaly v sobě nesou důležité poselství týkající se svazků mezi dvěma lidmi, z jakých vznikají blízká přátelství. Učí nás, jak může každý z partnerů zůstat jedinečnou a samostatnou bytostí, třebaže mezi nimi bude současně existovat rovnocenné přátelství. Tantrická dvojčata vám pomohou poznat a skutečně přijmout sebe sama. Zdaří-li se to, může mezi vámi a jiným člověkem vykvést hluboký vztah vzájemného porozumění.

Dvojitý krystal skládající se z nestejně velkých částí poslouží při práci na vztazích mezi matkou a dcerou, synem a otcem či zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pomáhá navozovat v konkrétních situacích nezištnou lásku a vnáší do vztahu mezi dvěma lidmi větší harmonii.

Skutečný krystal tantrických dvojčat se skládá ze dvou absolutně shodných kamenů srovnaných přesně jeden vedle druhého. Jedná se o vynikající kámen pro dvojici lidí pracujících jako rovný s rovným – ať už duchovně, nebo materiálně. Tyto krystaly lze rovněž užít k harmonizaci a integraci různých úrovní vlastní osobnosti. Tento kámen se dvěma konci představuje dokonalý kámen vzestupu – zvýšením vašich vibrací přivedou vaše vyšší já k souladu se smyslem, jenž má naplnit vaše duše.

Veškeré informace jsou pouze informativního charakteru a rozhodně nemůžou nahradit lékaře.

podobné produkty: